In Nederland hebben ongeveer 300.000 personen een visuele beperking. Wereldwijd zijn dat er zelfs 285 miljoen. De hulpmiddelen die momenteel beschikbaar zijn voor blinden en slechtzienden kennen ernstige tekortkomingen of gaan gepaard met hoge kosten.Daarnaast lopen blinden en slechtzienden geregeld verwondingen en/of letsel(s) op doordat obstakels niet (tijdig) waargenomen worden. SixthSense heeft tot doel een laagdrempelig en betaalbaar technisch hulpmiddel te ontwikkelen waarmee maatschappelijk blinden en slechtzienden zich zelfstandig kunnen verplaatsen, zodat zij weer actief kunnen participeren in de maatschappij. Hiertoe maakt SixthSense gebruik van een innovatieve technologie waarmee obstakels kunnen worden gedetecteerd en ‘vertaald’ naar de eindgebruiker. SixthSense wordt ontwikkeld door een multidisciplinaire groep bestaande uit enthousiaste medici en technici. Daarnaast zijn een tweetal hogescholen betrokken bij het project, van waaruit verschillende studentenprojecten zijn geïnitieerd. Bovendien zijn verschillende ervaringsdeskundigen uit de doelgroep actief betrokken bij het project. Door de doelgroep vanaf het begin te betrekken wordt de kans vergroot dat het uiteindelijke eindproduct ook daadwerkelijk voorziet in een behoefte. Het enthousiasme onder de doelgroep ten aanzien van het ontwikkelde prototype is alvast groot.

Op 21 juni 2019 werd op de landelijke wetenschapsconferentie van het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG) de innovatie OSAsense zeer goed ontvangen. Huisartsen uit regio’s waar OSAsense nog niet in gebruik is keken reikhalzend uit naar de introductie in hun regio en voelden zich gesteund door de huisartsen in Twente, Zwolle, Groningen die reeds gebruik mogen maken van deze techniek. Nu ook diverse huisartsen in de regio’s Drenthe en Friesland aansluiting zoeken, laat landelijke dekking mogelijk niet lang op zich wachten. Aanwezige huisartsen op de NHG wetenschapsdag lieten weten dat zij van harte ondersteunen dat het in de eerste lijn uitsluiten van OSAS middels OSAsense wordt opgenomen in een nieuwe versie van de NHG standaard Slaapproblemen en Slaapmiddelen. OSAsense wordt gebruikt voor case-finding van OSAS (slaap apneu) in de eerste lijn. ​De kern is dat we met OSAsense (sensitiviteit 99%, specificiteit 65%) met zekerheid OSAS in de huisartsenpraktijk kunnen uitsluiten, waardoor we een aanzienlijk deel (ongeveer 30%) van de onterechte verwijzingen naar (kostbare) slaapcentra kunnen voorkomen en de wachttijden kunnen verminderen. Hierdoor meer doelgerichte diagnostiek, indien nodig eerdere behandeling en voorkomen van comorbiditeit: winst voor de patiënt, winst voor de dokter en besparing voor de zorgverzekeraar/maatschappij! OSAsense is in mei 2018 in Twente Lees meer…

VitalFlap behoort niet alleen tot de 20 meest belovende medische innovaties, maar heeft zelfs de halve finale van de Entrepreneurial Challenge 2019 aan de Universiteit Twente behaald! VitalFlap wint hiermee niet alleen aan bekendheid, maar ook steeds meer zorgprofessionals scharen zich achter het veelbelovende concept dat zich richt op het vroegtijdig, eenvoudig, goedkoper, kostenefficiënter en patiëntvriendelijker detecteren van postoperatieve complicaties bij borstreconstructies.

Speciaal horloge voor ontdekken slaapproblemen succesvol ingezet door Twentse huisartsen De vorig jaar op de markt gebrachte screeningstool OSAsense om snel en eenvoudig uit te sluiten of een patiënt slaapapneu heeft, slaat boven verwachting aan. Uit de onlangs gehouden evaluatie van een pilot met Twentse huisartsen, blijkt dat twee keer zoveel patiënten zijn gescreend als tevoren verwacht en dat 180 huisartsen in de regio Twente de tool toepassen, met meetbare positieve resultaten als gevolg. Na de introductie van OSAsense in Twente volgen nu ook de regio’s Zwolle en Groningen. Menzis heeft de pilot inhoudelijk en procesmatig gecoördineerd. OSAsense is speciaal voor huisartsen ontwikkeld. Het is een slaaponderzoek dat de patiënt thuis zelf kan uitvoeren. Hij/zij krijgt een speciaal polshorloge om met een sensor die aan een vinger wordt bevestigd. Dit apparaat meet het zuurstofgehalte in het bloed. Een software-algoritme analyseert na afloop de data en kan vaststellen of bij iemand tijdens het slapen het ademen is gestokt en hoe vaak dat gebeurde. De laagdrempelige tool voor huisartsen vindt juist die patiënten met asymptotische klachten. Met andere woorden: patiënten waarbij je niet op het eerste oog inschat dat ze last hebben van slaapapneu omdat ze bijvoorbeeld juist geen overgewicht hebben of Lees meer…

Met het project VitalFlap heeft TIM Solutions dit jaar opnieuw prijzen in de wacht gesleept. Wij werden maar liefst eerste door het hoogste geldbedrag op te halen bij de aanwezige bedrijven en juryleden. Op 23 mei 2019 heeft Sven Eijpe tot twee keer toe een sterke pitch gegeven voor VitalFlap – een apparaat die de vitaliteit van borstweefsel (na borstreconstructie) indirect kan waarnemen door de zuurstof continu te meten. Eerst een 90 seconden pitch waardoor van de 15 gepreselecteerde start-ups maar liefst vijf overbleven. Hierna werd opnieuw een pitch gedaan van vijf minuten met aansluitend verdiepingsvragen. Door de live bidding zijn vanuit de zaal meerdere sponsoren die zowel financieel als ‘in-kind’ ondersteuning wilde bieden om het project tot een hoger niveau te laten groeien. Opnieuw danken wij het bestuur van het SHC 2019 voor de ervaring, opgedane kennis en contacten en feliciteren ook de andere aanwezige startups.

Van de +/- 70 potentiële kandidaten voor de UT Entrepreneurial Challenge is TIM Solutions met het project VitalFlap door naar de top 20. Selectie heeft plaats gevonden middels diverse rondes zoals publiek stemmen, business case en workshops. De finale pitch rondes en stand waarbij diverse prijzen te winnen valt is op 20 juli 2019. Ook hier zal Sven Eijpe met ondersteuning van Omar Hertgers het belang van VitalFlap als onderdeel van TIM Solutions behartigen! Link voor meer informatie: https://www.utchallenge.nl/candidate/details/4369 VitalFlap is een sensorplatform die de vitaliteit van de borst na complexe borst reconstructies (DIEP procedures) na bijvoorbeeld borstkanker, kan monitoren. Met VitalFlap willen we onder andere de saturatie realtime monitoren om zo eerder in te grijpen bij mogelijk complicaties. Daarnaast zal VitalFlap de verpleegkundige op de afdeling ontlasten doordat minder controles hoeven te worden uitgevoerd. Tot slot kan de ligduur van de patiënt worden verkort aangezien een deel van het herstel niet meer in het ziekenhuis hoeft te worden uitgevoerd maar gewoon thuis in een comfortabele omgeving.

We zijn erg enthousiast dat OSAsense, de eerst ware spin-off van TIM Solutions, zo succesvol is dat meer ruimte nodig is om het personeel van kantoorruimte te voorzien. Op korte termijn zal het huidige pand worden verlaten om naar een veel grotere bedrijfspand in Haaksbergen te verhuizen waar weer hard verder kan worden doorgewerkt. We wensen de OSAsense medewerkers veel succes en vooral ook plezier toe in hun nieuw onderkomen.

TIM Solutions heeft dit jaar twee medische innovaties ingezonden voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2018, namelijk de innovaties ‘ OSAsense’ en ‘FluidBalance’. OSAsense is een oplossing waarmee patiënten laagdrempelig, snel en kosteneffectief gescreend kunnen worden op de aanwezigheid van slaapapneu, terwijl FluidBalance de urineproductie van patiënten automatisch, nauwkeurig en digitaal bij kan houden. Op 15 maart 2018 vertegenwoordigden Tjitte Verbeek van Buuren en Rick Pleijhuis TIM Solutions tijdens de uitreiking van de Zorginnovatieprijs 2018 te Nijmegen. FluidBalance heeft hierbij de tweede publieksprijs in de wacht gesleept, een prachtige stimulans voor dit project! Het was een zeer inspirerende bijeenkomst die veel nieuwe contacten heeft opgeleverd. Wij danken de Health Valley Nijmegen voor de goede organisatie en feliciteren bovendien ook de overige winnaars met hun behaalde resultaat! FluidBalance De urineproductie wordt beschouwd als een waardevolle klinische parameter voor de conditie van de patiënt. De zorgverlener (meestal een verpleegkundige) dient deze op gezette tijden af te lezen en vervolgens in het dossier te registreren. In de dagelijkse praktijk blijkt dit een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. Het gevolg is dat de urineproductie vaak onjuist wordt weergegeven, wat kan resulteren in een suboptimale of zelfs onjuiste behandeling met soms ernstige gevolgen. FluidBalance beoogt de urineproductie automatisch te monitoren, Lees meer…

TIM Solutions heeft het afgelopen jaar een nieuwe medische innovatie ingezonden voor de UMCG Innovatieprijs 2017, dit in samenwerking met zorgprofessionals van het UMCG en de TU Delft. Het ging om de innovatie ‘FluidBalance’, die de urineproductie van patiënten automatisch, nauwkeurig en digitaal bij kan houden. Op 9 december 2017 vertegenwoordigde Rick Pleijhuis TIM Solutions tijdens de uitreiking in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Er werden drie prijzen uitgereikt, te weten voor Onderzoek, Onderwijs&Opleiding en voor Zorg. De Innovatieprijs Zorg ging onder luid applaus naar FluidBalance, hetgeen de start betekent van een innovatie die de zorg efficiënter, goedkoper en bovendien veiliger kan maken. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst die veel nieuwe contacten heeft opgeleverd. Wij danken het het UMCG voor de goede organisatie en feliciteren bovendien ook de overige winnaars met hun behaalde resultaat! Bekijk hier een filmpje over FluidBalance binnen het UMCG: Meer over het UMCG: UMCG in 2018

Dit jaar zond TIM Solutions een tweetal nieuwe medische innovaties in voor de Sustainable Healthcare Challenge (SHC) 2017. Het ging om de innovaties ‘PerfectPose’ en ‘FluidBalance’. Uit ruim 40 inzendingen, werden 15 innovaties geselecteerd door een onafhankelijke jury. Beide innovaties van TIM Solutions werden geselecteerd. Op 1 juni 2017 vertegenwoordigden Omar Hertgers en Rick Pleijhuis TIM Solutions tijdens de SHC te Rotterdam. Beide heren verzorgden een pitch van één minuut over respectievelijk PerfectPose en FluidBalance. Uit de 15 gepitchte innovaties werden vijf winnaars geselecteerd. Ook FluidBalance werd geselecteerd, waarna nogmaals een pitch voor het publiek werd gegeven van ditmaal 3 minuten. Na afloop vond een ‘live bidding’ plaats, waarbij aanwezigen in de zaal de start-ups konden ondersteunen in kind of door een financiële bijdrage. FluidBalance viel in de smaak en sleepte verscheidene aanbiedingen binnen. Het was weer een inspirerend event wat veel nieuwe contacten heeft opgeleverd. Wij danken het bestuur van de SHC 2017 voor de goede organisatie en feliciteren bovendien ook de overige winnaars met hun behaalde resultaat!