B.J. van Meer

Studie/werk:
Afgestudeerd in Microelectrical Engineering aan de Technische Universiteit Delft en nu PhD student in Biophysics bij het Leids Universitair Medisch Centrum.

Korte beschrijving studie/werk:
Mijn promotieonderzoek richt zich op het kwantificeren en verbeteren van de maturatie van in vitro gedifferentieerde hartspiercellen door te kijken de biofysische eigenschappen van deze cellen.

Wat hoop je over 5 jaar te hebben bereikt?
Genoeg kennis te hebben opgedaan om een goede brug te kunnen slaan tussen de technische en biologische wetenschappen.

Wat was de reden dat je je hebt aangesloten bij TIM?
Dat de twee werelden elkaar veel te bieden hebben, staat buiten kijf, maar de communicatie tussen artsen en ingenieurs loopt niet altijd soepel. Ze spreken elkaars taal vaak slecht en zijn beiden conservatief in hun manier van aanpak. Wij zetten alle stappen vanaf het begin samen, door met elkaar producten te bouwen en te bedenken in een gemixte denktank, en volgens mij kunnen we daarmee een verschil maken.

Wat verwacht je dat jouw toevoeging zal zijn binnen TIM?
Naast het inbrengen van inhoudelijke technische kennis, verwacht ik dat ik door te werken in een ziekenhuis omgeving, samen met artsen, nieuwe uitdagingen in de zorg kan signaleren en arts en wetenschapper dezelfde taal kan laten spreken.