In Nederland hebben ongeveer 300.000 personen een visuele beperking. Wereldwijd zijn dat er zelfs 285 miljoen. De hulpmiddelen die momenteel beschikbaar zijn voor blinden en slechtzienden kennen ernstige tekortkomingen of gaan gepaard met hoge kosten.Daarnaast lopen blinden en slechtzienden geregeld verwondingen en/of letsel(s) op doordat obstakels niet (tijdig) waargenomen worden. SixthSense heeft tot doel een laagdrempelig en betaalbaar technisch hulpmiddel te ontwikkelen waarmee maatschappelijk blinden en slechtzienden zich zelfstandig kunnen verplaatsen, zodat zij weer actief kunnen participeren in de maatschappij. Hiertoe maakt SixthSense gebruik van een innovatieve technologie waarmee obstakels kunnen worden gedetecteerd en ‘vertaald’ naar de eindgebruiker. SixthSense wordt ontwikkeld door een multidisciplinaire groep bestaande uit enthousiaste medici en technici. Daarnaast zijn een tweetal hogescholen betrokken bij het project, van waaruit verschillende studentenprojecten zijn geïnitieerd. Bovendien zijn verschillende ervaringsdeskundigen uit de doelgroep actief betrokken bij het project. Door de doelgroep vanaf het begin te betrekken wordt de kans vergroot dat het uiteindelijke eindproduct ook daadwerkelijk voorziet in een behoefte. Het enthousiasme onder de doelgroep ten aanzien van het ontwikkelde prototype is alvast groot.

Met het project VitalFlap heeft TIM Solutions dit jaar opnieuw prijzen in de wacht gesleept. Wij werden maar liefst eerste door het hoogste geldbedrag op te halen bij de aanwezige bedrijven en juryleden. Op 23 mei 2019 heeft Sven Eijpe tot twee keer toe een sterke pitch gegeven voor VitalFlap – een apparaat die de vitaliteit van borstweefsel (na borstreconstructie) indirect kan waarnemen door de zuurstof continu te meten. Eerst een 90 seconden pitch waardoor van de 15 gepreselecteerde start-ups maar liefst vijf overbleven. Hierna werd opnieuw een pitch gedaan van vijf minuten met aansluitend verdiepingsvragen. Door de live bidding zijn vanuit de zaal meerdere sponsoren die zowel financieel als ‘in-kind’ ondersteuning wilde bieden om het project tot een hoger niveau te laten groeien. Opnieuw danken wij het bestuur van het SHC 2019 voor de ervaring, opgedane kennis en contacten en feliciteren ook de andere aanwezige startups.

Van de +/- 70 potentiële kandidaten voor de UT Entrepreneurial Challenge is TIM Solutions met het project VitalFlap door naar de top 20. Selectie heeft plaats gevonden middels diverse rondes zoals publiek stemmen, business case en workshops. De finale pitch rondes en stand waarbij diverse prijzen te winnen valt is op 20 juli 2019. Ook hier zal Sven Eijpe met ondersteuning van Omar Hertgers het belang van VitalFlap als onderdeel van TIM Solutions behartigen! Link voor meer informatie: https://www.utchallenge.nl/candidate/details/4369 VitalFlap is een sensorplatform die de vitaliteit van de borst na complexe borst reconstructies (DIEP procedures) na bijvoorbeeld borstkanker, kan monitoren. Met VitalFlap willen we onder andere de saturatie realtime monitoren om zo eerder in te grijpen bij mogelijk complicaties. Daarnaast zal VitalFlap de verpleegkundige op de afdeling ontlasten doordat minder controles hoeven te worden uitgevoerd. Tot slot kan de ligduur van de patiënt worden verkort aangezien een deel van het herstel niet meer in het ziekenhuis hoeft te worden uitgevoerd maar gewoon thuis in een comfortabele omgeving.

We zijn erg enthousiast dat OSAsense, de eerst ware spin-off van TIM Solutions, zo succesvol is dat meer ruimte nodig is om het personeel van kantoorruimte te voorzien. Op korte termijn zal het huidige pand worden verlaten om naar een veel grotere bedrijfspand in Haaksbergen te verhuizen waar weer hard verder kan worden doorgewerkt. We wensen de OSAsense medewerkers veel succes en vooral ook plezier toe in hun nieuw onderkomen.

TIM Solutions heeft dit jaar twee medische innovaties ingezonden voor de Nationale Zorginnovatieprijs 2018, namelijk de innovaties ‘ OSAsense’ en ‘FluidBalance’. OSAsense is een oplossing waarmee patiënten laagdrempelig, snel en kosteneffectief gescreend kunnen worden op de aanwezigheid van slaapapneu, terwijl FluidBalance de urineproductie van patiënten automatisch, nauwkeurig en digitaal bij kan houden. Op 15 maart 2018 vertegenwoordigden Tjitte Verbeek van Buuren en Rick Pleijhuis TIM Solutions tijdens de uitreiking van de Zorginnovatieprijs 2018 te Nijmegen. FluidBalance heeft hierbij de tweede publieksprijs in de wacht gesleept, een prachtige stimulans voor dit project! Het was een zeer inspirerende bijeenkomst die veel nieuwe contacten heeft opgeleverd. Wij danken de Health Valley Nijmegen voor de goede organisatie en feliciteren bovendien ook de overige winnaars met hun behaalde resultaat! FluidBalance De urineproductie wordt beschouwd als een waardevolle klinische parameter voor de conditie van de patiënt. De zorgverlener (meestal een verpleegkundige) dient deze op gezette tijden af te lezen en vervolgens in het dossier te registreren. In de dagelijkse praktijk blijkt dit een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. Het gevolg is dat de urineproductie vaak onjuist wordt weergegeven, wat kan resulteren in een suboptimale of zelfs onjuiste behandeling met soms ernstige gevolgen. FluidBalance beoogt de urineproductie automatisch te monitoren, Lees meer…

TIM Solutions heeft het afgelopen jaar een nieuwe medische innovatie ingezonden voor de UMCG Innovatieprijs 2017, dit in samenwerking met zorgprofessionals van het UMCG en de TU Delft. Het ging om de innovatie ‘FluidBalance’, die de urineproductie van patiënten automatisch, nauwkeurig en digitaal bij kan houden. Op 9 december 2017 vertegenwoordigde Rick Pleijhuis TIM Solutions tijdens de uitreiking in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Er werden drie prijzen uitgereikt, te weten voor Onderzoek, Onderwijs&Opleiding en voor Zorg. De Innovatieprijs Zorg ging onder luid applaus naar FluidBalance, hetgeen de start betekent van een innovatie die de zorg efficiënter, goedkoper en bovendien veiliger kan maken. Het was een zeer inspirerende bijeenkomst die veel nieuwe contacten heeft opgeleverd. Wij danken het het UMCG voor de goede organisatie en feliciteren bovendien ook de overige winnaars met hun behaalde resultaat! Bekijk hier een filmpje over FluidBalance binnen het UMCG: Meer over het UMCG: UMCG in 2018

De spin-off DiagnOSAS van TIM Solutions heeft de 100ste patiënt geïncludeerd ten behoeve van de validatiestudie! Deze validatiestudie wordt uitgevoerd door TIM Solutions in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente en een veertigtal lokale huisartsenpraktijken in de regio Twente. Doel van de validatiestudie is om de waarde van DiagnOSAS aan te tonen in termen van nauwkeurigheid en kosteneffectiviteit. De definitieve resultaten van de validatiestudie worden eind 2017 verwacht.

Deze week ontving TIM Solutions het fantastische bericht dat onze beide inzendingen voor de Sustainable Healthcare Challenge 2017 zijn geselecteerd voor een pitch op 1 juni in het Centre of Entrepreneurship te Rotterdam! Het betreft de innovaties ‘FluidBalance’ en ‘PerfectPose’. FluidBalance De vochtbalans is een belangrijke maat voor de klinische conditie van een patiënt. In de dagelijkse praktijk blijkt het monitoren van de vochtbalans echter een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. FluidBalance is een digitaal systeem waarmee de vochtbalans automatisch en realtime kan worden gemonitord. Dit leidt tot ontlasting van de verpleegkundige. Bovendien speelt FluidBalance een belangrijke rol bij het tijdig identificeren van klinische achteruitgang van patiënten, waardoor onnodige complicaties en ligdagen kunnen worden voorkomen. PerfectPose Iedereen kent wel iemand met veel stress of moeilijk te behandelen lichamelijke klachten zoals lage rugpijn en spanningshoofdpijn. PerfectPose gebruikt biofeedback, het meten van de elektrische spieractiviteit, om terugkoppeling te geven aan de gebruiker over gespannen spieren en een verkeerde houding, zodat pijnklachten voorkomen kunnen worden. Het systeem bevat een kleine electromyografie sensor, waarmee via bluetooth data naar een smartphone kan worden gestuurd om uiteindelijk aan de gebruiker terug te koppelen of er sprake is van (dreigende) overbelasting. Binnenkort volgt hier meer informatie over het Lees meer…

Op woensdag 11 mei presenteerde Omar Hertgers namens TIM Solutions onze visie op de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de bijeenkomst Panorama van de Zorg in Amerongen. De bijeenkomst werd door de Blommenstein Groep georganiseerd voor bestuurders, directeuren en professionals van ziekenhuizen, zbc’s, verzekeraars, vertegenwoordigers van de patiënt, wetenschap en overheid. Hertgers presenteerde onder andere DiagnOSAS: een kosteneffectieve, patiëntvriendelijke, laagdrempelige en betrouwbare screeningstool voor het obstructief slaap apneu syndroom (OSAS) in de huisartsenpraktijk. Zowel vanuit de organisatie als vanuit het publiek werd zeer positief gereageerd op deze medische innovatie. Momenteel bevindt DiagnOSAS zich in de klinische testfase en slapen patiënten van Twentse huisartsenpraktijken met de compacte apparatuur van DiagnOSAS.

Op zaterdag 9 januari 2016 bezocht het voltallige team van TIM Solutions het Permanent Future Lab te Utrecht. Na een algemene vergadering op één van de vele fantastische locaties van Seats 2 Meet Utrecht, konden de TIMmers zich in het Permanent Future Lab te buiten gaan aan de nieuwste gadgets en technologieën. Er werd waardevolle input verkregen voor toekomstige TIM projecten. In de loop van de middag sloot ook Jurjen de Vries van Permanent Future Lab ook nog even aan. Al met een al een uiterst inspirerende dag met bovendien een hoop plezier. Meer info over Permanent Future Lab