SixthSense: Empowering the visually impaired

19 Aug 2021

In Nederland hebben ongeveer 300.000 personen een visuele beperking. Wereldwijd zijn dat er zelfs 285 miljoen. De hulpmiddelen die momenteel beschikbaar zijn voor blinden en slechtzienden kennen ernstige tekortkomingen of gaan gepaard met hoge kosten.Daarnaast lopen blinden en slechtzienden geregeld verwondingen en/of letsel(s) op doordat obstakels niet (tijdig) waargenomen worden.

SixthSense heeft tot doel een laagdrempelig en betaalbaar technisch hulpmiddel te ontwikkelen waarmee maatschappelijk blinden en slechtzienden zich zelfstandig kunnen verplaatsen, zodat zij weer actief kunnen participeren in de maatschappij. Hiertoe maakt SixthSense gebruik van een innovatieve technologie waarmee obstakels kunnen worden gedetecteerd en ‘vertaald’ naar de eindgebruiker.

SixthSense wordt ontwikkeld door een multidisciplinaire groep bestaande uit enthousiaste medici en technici. Daarnaast zijn een tweetal hogescholen betrokken bij het project, van waaruit verschillende studentenprojecten zijn geïnitieerd. Bovendien zijn verschillende ervaringsdeskundigen uit de doelgroep actief betrokken bij het project. Door de doelgroep vanaf het begin te betrekken wordt de kans vergroot dat het uiteindelijke eindproduct ook daadwerkelijk voorziet in een behoefte. Het enthousiasme onder de doelgroep ten aanzien van het ontwikkelde prototype is alvast groot.

U kunt geen reacties achterlaten bij dit bericht.