Technological Innovation in Medicine, afgekort als TIM, is een samenwerking tussen jonge professionals uit de technische en medische sector. Twee compleet verschillende werelden die, wanneer zij samenkomen, kunnen leiden tot creatieve en innovatieve oplossingen voor bestaande problemen in de zorg. Hieronder treft u een overzicht van enkele projecten van TIM.

DiagnOSAS

DiagnOSAS is een screeningstool voor slaapapneu in de eerste lijn. Met DiagnOSAS kunnen patiënten met slaapapneu eerder worden gediagnosticeerd en neemt het percentage onterechte verwijzingen naar gespecialiseerde slaapcentra sterk af. Hiermee wordt naast gezondheidswinst tevens een aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd. Momenteel wordt een validatiestudie verricht onder 150 patiënten waarmee naar verwachting de betrouwbaarheid en kosteneffectiviteit van DiagnOSAS zullen worden geobjectiveerd.Meer informatie

Evidencio

Evidencio biedt een online, dynamische en transparante bibliotheek gevuld met medisch relevante predictiemodellen. Deze modellen worden gemaakt, gevalideerd en gebruikt door onderzoekers en medici over de hele wereld. Het is onze missie om de transitie van predictiemodellen van onderzoek naar de medische praktijk te faciliteren. We werken hiertoe aan het vergroten van de transparantie, het verhogen van de kwaliteit en het verbeteren van de bruikbaarheid van predictiemodellen in de medische praktijk.Meer informatie

FluidBalance

De vochtbalans is een belangrijke maat voor de klinische conditie van een patiënt. In de dagelijkse praktijk blijkt het monitoren van de vochtbalans echter een arbeidsintensief en foutgevoelig proces. FluidBalance is een digitaal systeem waarmee de vochtbalans automatisch en realtime kan worden gemonitord. Dit leidt tot ontlasting van de verpleegkundige. Bovendien speelt FluidBalance een belangrijke rol bij het tijdig identificeren van klinische achteruitgang van patiënten, waardoor onnodige complicaties en ligdagen kunnen worden voorkomen.Meer informatie

PerfectPose

Iedereen kent wel iemand met veel stress of moeilijk te behandelen lichamelijke klachten zoals lage rugpijn en spanningshoofdpijn. PerfectPose gebruikt biofeedback, het meten van de elektrische spieractiviteit, om terugkoppeling te geven aan de gebruiker over gespannen spieren en een verkeerde houding, zodat pijnklachten voorkomen kunnen worden. Het systeem bevat een kleine electromyografie sensor, waarmee via bluetooth data naar een smartphone kan worden gestuurd om uiteindelijk aan de gebruiker terug te koppelen of er sprake is van (dreigende) overbelasting.Meer informatie

SitxthSense

In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een visuele beperking. Wereldwijd zijn dat er 285 miljoen. Hulpmiddelen die momenteel beschikbaar zijn voor de doelgroep kennen ernstige tekortkomingen of gaan gepaard met hoge kosten. Daarmee worden blinden en slechtzienden beperkt in hun mogelijkheden zich zelfstandig te verplaatsen. SixthSense heeft ten doel een laagdrempelig en betaalbaar hulpmiddel te ontwikkelen waarin obstakeldetectie, navigatie en oriëntatie zijn gecombineerd in één apparaat. Feedback wordt verstrekt door middel van trillingen, gerangschikt in een unieke configuratie. De gebruiker verkrijgt hiermee near-realtime aanvullende informatie over zijn/haar omgeving.Meer informatie

BondUS

Het afgelopen decennium heeft de ontwikkeling van (microfluidic) lab-on-a-chip toepassingen een enorme vlucht genomen. De productie hiervan is hoog-specialistisch en vereist het versmelten van twee contactoppervlakken tot een functionele chip met geïntegreerde microkanaaltjes. Bestaande technieken om deze lab-on-a-chips te kunnen produceren kennen relevante beperkingen, waardoor grootschalige en kostenefficiënte productie van de chips momenteel sterk wordt beperkt. BondUS richt zich op de ontwikkeling en productie van een innovatief apparaat waarmee de contactoppervlakken van de chips snel, goedkoop en met hoge precisie kunnen worden versmolten.Meer informatie