VitalFlap

De zorginnovatie, VitalFlap, is erop gericht om postoperatieve complicaties bij borstreconstructies vroegtijdig, eenvoudig, goedkoper, kostenefficiënter en patiëntvriendelijker te detecteren. Dit is mogelijk door de vitaliteit van de borst continu te monitoren middels reflectie pulse-oximetrie en medisch personeel tijdig te waarschuwen bij kenmerken van postoperatief schade en dreigende flapfalen. Door gebruik van VitalFlap vindt lastenvermindering voor verplegend personeel (minder frequente klinische controles) plaats, waarmee aanzienlijke kostenreductie gerealiseerd wordt. Tot slot ondervindt de patiënt minder ongemak tijdens (met name gedurende de nachturen), wat het herstel bevordert.

Probleemstelling
Veel vrouwen kiezen ervoor om na borstkankeroperaties de verwijderde borst volledig of gedeeltelijk te reconstrueren. Bij reconstructieve borstoperaties met eigen weefsel wordt gebruik gemaakt van complexe chirurgische methoden, zogenaamde flap reconstructies.

Echter vinden ernstige postoperatieve complicaties plaats in maar liefst +/- 10 procent van de gevallen en is heroperatie noodzakelijk, ongeacht de ervaring van de (plastisch) chirurg of operatietechniek [Bron: JM Smit, et al. Plastic and Reconstructive Surgery, 2008]. Het detecteren van de eerste tekenen van postoperatieve complicaties (zoals (arteriële) afsluiting en (veneuze) stuwing) is uitermate belangrijk zodat tijdig kan worden ingegrepen. Deze complicaties kenmerken zich veelal door een daling van de saturatie.

Uit eerdere onderzoeken blijkt de saturatie al enkele uren eerder te dalen voordat het klinisch waarneembaar is [Bron: H Takasu, et al. Eplasty, 2017]. Net zoals bij hartinfarcten waar zo snel mogelijk dient te worden ingegrepen om verdere schade te voorkomen (time = muscle) geldt dit ook voor de borst. Hoe eerder de doorbloeding normaliseert hoe minder schade er aan de borst ontstaat en hoe groter de kans dat de borst gespaard blijft (time = breast).

Op dit moment zijn er geen wereldwijd gestandaardiseerde postoperatieve protocollen voor dergelijke operaties. Wel is het, in Nederland, gangbaar dat controle van de kleur, structuur, temperatuur en capillary refill worden beoordeeld. Intervallen zijn veelal eens per uur gedurende de eerste 24 uur-, eens per 2 uur voor de daaropvolgende 24 uur (totaal 48 uur) en eens per 3 uur voor de daaropvolgende 24 uur (totaal 72 uur) uitgevoerd door daartoe opgeleide gespecialiseerde verpleegkundigen.

Door de toenemende verplichtingen en werkbelasting in het ziekenhuis en in het bijzonder het verpleegkundige personeel worden routinematig controles regelmatig op andere tijdstippen gecontroleerd of geheel overgeslagen. Bij dreigend falen van de flap zal de kans op operatieve herstel hierdoor afnemen.

Bij deze routinematige controles komt tevens kijken dat de patiënt hierdoor ook frequent wordt gestoord, zo ook tijdens de nachturen, wat het herstel verslechtert.

Concluderend is de behoefte aan betrouwbare, gebruiksvriendelijke en draagbare postoperatieve monitoring enorm groot.
Unieke kenmerken
VitalFlap onderscheidt zich van andere postoperatieve monitoring apparatuur op basis van:
• Compact en draagbare monitoring device.
• Real-time monitoring (incl. grafische weergave) met automatisch alarmfunctie.
• Gebruiksvriendelijke apparatuur zonder dat specialistisch personeel nodig is.
• Mogelijkheid tot thuismonitoring waardoor de ligduur in het ziekenhuis wordt verkort.VitalFlap founded by TIM Solutions

Oplossing
De innovatie, VitalFlap, analyseert de lokale doorbloeding van het gereconstrueerde (borst)weefsel automatisch en kan bij achteruitgang van de flapvitaliteit medisch personeel waarschuwen. Hierdoor kunnen complicaties omtrent de doorbloeding eerder gecorrigeerd worden, waardoor de flap tijdig gered kan worden.
De innovatie vervangt middels continue metingen het intensief schema van frequente inspecties door gespecialiseerd verplegend personeel, waardoor werklast- en kostenvermindering gerealiseerd kunnen worden. In grote centra zullen er immers minder verpleegkundige personeel nodig zijn om de inspecties uit te voeren.
Doordat de monitoring onopgemerkt en automatisch uitgevoerd wordt door de innovatie wordt bovendien de patiënt minder frequent gestoord (met name belangrijk voor de nachtrust) wat ten goede komt van het herstel.

Voor meer informatie, kijk op onze pagina op ZorgInnovatie.nl .
Zorginnovatie.nl/innovaties/vitalflap