Projectleider: Fredrik-Otto Lautenbag

De huidige projectleider van SixthSense is Fredrik-Otto Lautenbag. Frederik-Otto studeert HBO Elektrotechniek aan NHLStenden te Leeuwarden en is een systeemontwikkelaar in de agrarische sector. De afgelopen jaren heeft hij zich verdiept in verschillende aspecten binnen de elektrotechniek. Dit varieert van embedded systems tot informatica. Daarnaast werkt Frederik-Otto graag in andere domeinen buiten het elektrotechniek domein. Een echte duizendpoot dus.

Fredrik-Otto raakte in 2021 betrokken bij het SixthSense project van TIM Solutions toen hij in het kader van een stageopdracht de technologie achter SixthSense verder concretiseerde en doorontwikkelde tot een werkend prototype. Deze rol werd door Fredrik-Otto zo voortvarend opgepakt dat zijn scriptie uiteindelijk werd beloond met een 9.5 (!) en hij werd gepromoveerd tot projectleider van het SixthSense project. Als kers op de taart werd zijn scriptie door docenten van hogeschool NHL Stenden ook nog eens voorgedragen voor de 'van Welderen Rengersfonds scriptieprijs'.

Over enkele jaren hoopt Frederik-Otto SixthSense als belangrijk hulpmiddel voor blinden en slechtzienden daadwerkelijk te kunnen opleveren. Daarnaast verwacht hij dan zijn opleiding afgerond te hebben en hoopt hij binnen TIM Solutions zijn inbreng ook binnen andere projecten in te kunnen zetten.linkedin


In Nederland hebben ongeveer 300.000 personen een visuele beperking. Wereldwijd zijn dat er zelfs 285 miljoen. De hulpmiddelen die momenteel beschikbaar zijn voor blinden en slechtzienden kennen ernstige tekortkomingen of gaan gepaard met hoge kosten.Daarnaast lopen blinden en slechtzienden geregeld verwondingen en/of letsel(s) op doordat obstakels niet (tijdig) waargenomen worden.

SixthSense heeft tot doel een laagdrempelig en betaalbaar technisch hulpmiddel te ontwikkelen waarmee maatschappelijk blinden en slechtzienden zich zelfstandig kunnen verplaatsen, zodat zij weer actief kunnen participeren in de maatschappij. Hiertoe maakt SixthSense gebruik van een innovatieve technologie waarmee obstakels kunnen worden gedetecteerd en ‘vertaald’ naar de eindgebruiker. Tegelijkertijd wordt er tevens informatie met betrekking tot navigatie en oriëntatie aangeboden, waarmee is sprake is van geen geïntegreerde totaaloplossing.

SixthSense wordt ontwikkeld door een multidisciplinaire groep bestaande uit enthousiaste medici en technici. Daarnaast zijn een tweetal hogescholen betrokken bij het project, van waaruit verschillende studentenprojecten zijn geïnitieerd. Bovendien zijn verschillende ervaringsdeskundigen uit de doelgroep actief betrokken bij het project. Door de doelgroep vanaf het begin te betrekken wordt de kans vergroot dat het uiteindelijke eindproduct ook daadwerkelijk voorziet in een behoefte. Het enthousiasme onder de doelgroep ten aanzien van het ontwikkelde prototype is alvast groot.