Inzet OSAsense door Twentse huisartsen

27 Jun 2019

Speciaal horloge voor ontdekken slaapproblemen succesvol ingezet door Twentse huisartsen

De vorig jaar op de markt gebrachte screeningstool OSAsense om snel en eenvoudig uit te sluiten of een patiënt slaapapneu heeft, slaat boven verwachting aan. Uit de onlangs gehouden evaluatie van een pilot met Twentse huisartsen, blijkt dat twee keer zoveel patiënten zijn gescreend als tevoren verwacht en dat 180 huisartsen in de regio Twente de tool toepassen, met meetbare positieve resultaten als gevolg. Na de introductie van OSAsense in Twente volgen nu ook de regio’s Zwolle en Groningen. Menzis heeft de pilot inhoudelijk en procesmatig gecoördineerd.

OSAsense is speciaal voor huisartsen ontwikkeld. Het is een slaaponderzoek dat de patiënt thuis zelf kan uitvoeren. Hij/zij krijgt een speciaal polshorloge om met een sensor die aan een vinger wordt bevestigd. Dit apparaat meet het zuurstofgehalte in het bloed. Een software-algoritme analyseert na afloop de data en kan vaststellen of bij iemand tijdens het slapen het ademen is gestokt en hoe vaak dat gebeurde. De laagdrempelige tool voor huisartsen vindt juist die patiënten met asymptotische klachten. Met andere woorden: patiënten waarbij je niet op het eerste oog inschat dat ze last hebben van slaapapneu omdat ze bijvoorbeeld juist geen overgewicht hebben of een man van middelbare leeftijd zijn.

Minder doorverwijzing naar het ziekenhuis
De verwachting voor dit eerste jaar was dat huisartsen van de Twentse zorggroepen FEA en THOON gezamenlijk 800 patiënten zouden screenen. Dat zijn er 1.674 geworden. Daarnaast was de schatting dat 20% van de patiënten in de eerste lijn (huisarts) blijft en 80% wordt doorverwezen naar de tweede lijn (ziekenhuis). Uiteindelijk is 33% van de patiënten in de eerste lijn gebleven en is slechts 67% doorverwezen. Verder zijn steeds meer huisartsen dan de eerder opgegeven 60 huisartsen de screeningstool gaan gebruiken, namelijk 180 in totaal. Minder doorverwijzing betekent niet alleen gemak voor de patiënt, het is ook kostenbesparend. Patiënten, zoals de heer Damveld uit Almelo, zijn zeer tevreden hierover: “Na het gebruik van OSAsense bleek dat er een vermoeden was van slaapapneu. Ik werd direct doorverwezen naar het ziekenhuis. Uiteindelijk is slaapapneu geconstateerd.” Andere patiënten kunnen soms juist apneu uitsluiten als oorzaak van vermoeidheid.

Vermoeden slaapapneu
Tot vorig jaar werden patiënten bij een vermoeden van OSAS, kortweg slaapapneu genoemd wat betekent ‘het stokken van de adem tijdens de slaap’, meestal direct doorverwezen voor een uitgebreid slaaponderzoek in het ziekenhuis. Een traject, dat grote impact heeft op de patiënt zelf. Hij/zij moet in een vreemd bed slapen en krijgt allerlei sensoren opgeplakt. Bovendien staat voor een dergelijk onderzoek een wachtlijst van weken tot maanden. Pas na enkele weken kan worden vastgesteld of iemand slaapapneu heeft. Kortom een intensief traject, dat nu alleen ingezet wordt als er echt een vermoeden bestaat op OSAS. De diagnose wordt dan definitief vastgesteld door een medisch specialist in het ziekenhuis.

Zorgvernieuwing in samenwerking
Bij de totstandkoming van deze innovatieve werkwijze is intensief samengewerkt tussen de Twentse zorggroepen THOON en FEA, zorgverzekeraar Menzis, het Medisch Spectrum Twente (MST) en de Haaksbergse start-up DiagnOSAS. Na Twente volgen nu ook de regio’s Zwolle en Groningen.

Bronnen: Menzis

Laat een bericht achter

Your email address will not be published. Required fields are marked *